ሰነ 20 2018 ስርዓት ኣስመራ  ኣኽናፉ ዘርጊሑ! እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ሚኒስተር ዶክተር ኣቢይኣሕመድ ዝቐረበ ናይ ሰላም ጻውዒት፡ነቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያንኣብ ኣዕናዊ ኲናት ኣትዩ ብኣእላፍ ዝቑጸር ሂወት ዝተኸፍሎን፡ ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ንብረት ዝዓነወሉን፡ ብኣሽሓት ዝግመት ህዝቢ ዝተመዛበለሉን፡ ካብኡ ሓሊፉ ‘ውን ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ናይ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኲናት ኩነታትRead More →

20 ሰነ ሰማእታትና ንዘልኣለም ነኽብረላ ክብርቲ መዓልቲ እያ። ሎሚ: 20 ሰነ: ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርናን ኩርናዓት ዓለምን፣ ህዝብና ነቶም ሃገራዊ ናጽነት ክውን ንምግባርን: ብድሕሪኡ’ ውን ልኡላውነት ሃገር ኣብ ዝተደፈረሉ ህሞት ንሃገሮምን ህዝቦምን ክብሮምን ክከላኸሉ ህይወቶም ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማእታት ዝዝክረላ መዓልቲ ብምዃና ኣዝያ ክብርቲ ዕለት እያ። መዓልቲ ሰማእታት ክንብል እንከለና እቶም ምእንቲ ሃገር ዝሓለፉ ብሉጻት ዜጋታት ኣብRead More →

ዚጐደለ ሓቅታት ኣብ ክትዕ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን  መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ዶባዊ ግጭት እቲ ሓቂ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ‘ባድመን ከባቢኣን’ ዚካየድ ‘ተቓውሞታት’ ምእንቲ ሕቡእ አጀንዳ ሕንፍሽፍሽን ዕውንውንን ምዝራእ መዋጥር ስቕታ ኢሳያስ ጕዕዞ ንቕድሚት ናብ ርጉእ ሰላም መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ዶባዊ ግጭት   ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በቶም ነቲ ማእከላይ፡ ምዕራባውን ምብራቓውን ክፋላት ናይቲRead More →

ኤርትራን ኢትዮጽያን፡ ኣይሰላም ኣይኲናት ክሳብ መዓስ? ንረብሓ መን ከ? ሎም ቅነ  18 ዓመት ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ኣልጀርስን: 16 ዓመት ከኣ ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ሄግን: ንመጀርያ ግዜ ንሰላም ተስፋ ዝህብን ንብሩህ መጻኢዝእምትን ሓድሽ ንፋስ ብወገን ኢትዮጽያ ክነፍስ  ጀሚሩ። ገለ ውሑዳት ገዲፍካ ድማ ዘይተሓጎሰ ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጽያዊ ዳርጋ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል። ዋላ ‘ውን እቲ ሓላፍነቱ ረሲዑ ክሳብRead More →

7 ሰነ 2018   ሰሉስ 6 ሰነ 2018 ፈጻሚት ሽምግለ ህዝባዊ ሰውራዊ ዲሞክራሳዊ ግንባር  ኢትዮጵያ (ህ.ዲ.ሰ.ግ.ኢ.)፡  ነቲ ናይ 12 ታሕሳስ 2018 ስምምዕ ኣልጀርስ “ብምልኡ ተቐቢሉ ንኸተግብሮ” ከም ዝወሰነ መግለጺ ኣውጺኡ፡፡ ኣስዒቡ ‘ውን ንመንግስቲ ኤርትራ “ብዘይ ቅድመ ኩነት ተመሳሳሊ መርገጽ ክወስድ፡ ንጻውዒቶም ተቐቢሉ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ሃገራትን ነዊሕ ቦኺሩ ዝጸንሔRead More →

FND, Press Release, June 6, 2018 On Tuesday, June 5, 2018, the Executive Committee of the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), the ruling front in Ethiopia, issued a statement of its decision to “fully accept and implement” the December 12, 2000 Algiers Agreement; and further called upon the EritreanRead More →

ኣብ መጨረሽታ ናይ ሚያዝያ 2018 ዶናልድ ያማማቶ ናብ ኤርትራን ጂቡቲን ኢትዮጵያን በጺሑ። ያማማቶ እቲ ድሕሪ ልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ናብ ኤርትራ ዝበጽሐ ዝለዓለ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በዓል መዚ ‘ዩ። ኣብ ‘ቲ ዞባ ብዙሕ ዝተቓያየረ ነገራት ይሃሉ እምበር እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ናይ ኣይ-ሰላምኣይ-ኲናት ኩነታት ግን ከም‘ቲ ዝነበሮ‘ዩ ከይተለወጠRead More →