06/01/2019 ህሉው ኩነታትናን መጻኢ ኣንፈታቱን፡ – ኣብ ‘ዚ ናይ ይኣክል እዋን፡ ብዘይካ ‘ቶም ኣዝዮም ዉሑዳት – ኣብ ጎኒ ‘ቲ ስርዓት ኮይኖም ንሕሱም መነባብሮን  ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ህዝብና ኣብ ምኽራር ዝተሓባበሩ ዘለዉ – እቲ ዝበዝሐ ክፋል ህዝብና ብዝተፈላለየ ደረጃታት፡ ኣበርክቶኡ እናዕዘዘ ንህሉው ፖለቲካዊ ምዕባለ ሃገርና ንምቕያር ቃልስታቱ የካይድ ምህላዉ ኩልና እንዕዘቦRead More →

ህዝቢ ብዘይ ሃገር፡ ሃገር ብዘይ ህዝቢ ከንቱ ‘ዩ! ኣብ ዕለት 20 ሰነ 2018፡ ስርዓት ኣስመራ ኣኽናፉ ዘርጊሑ! ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ነቲ ኣብ ‘ዚ እዋን ‘ዚ ኣብ መንጎ ስርዓት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም ርኽክብ ዘሎኒ ሓጺር ርእይቶይ ኣብ ጽሑፍ ኣስፊረ ምንባረይ ዝዝከር ኮይኑ፡ ሕጂ ‘ውን ኣብ ‘ዚ ዝኸይድRead More →

ሰነ 20 2018 ስርዓት ኣስመራ  ኣኽናፉ ዘርጊሑ! እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ሚኒስተር ዶክተር ኣቢይኣሕመድ ዝቐረበ ናይ ሰላም ጻውዒት፡ነቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያንኣብ ኣዕናዊ ኲናት ኣትዩ ብኣእላፍ ዝቑጸር ሂወት ዝተኸፍሎን፡ ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ንብረት ዝዓነወሉን፡ ብኣሽሓት ዝግመት ህዝቢ ዝተመዛበለሉን፡ ካብኡ ሓሊፉ ‘ውን ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ናይ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኲናት ኩነታትRead More →