ኣኸዛ’ያ ክትእውጅ ከም ጎመራ ሓዊ ኣብ ውሽጢ እቲ እምባ ዘሕመሕም ተምሳል ማህጸን ኣደ ንብዓት ጸንቂቁ ሓዊ ምስ ተፍኤ ጸላም ሓሊፉ ኢልካ ወጋሕታ ኣይትጸበ ትማሊ እውን እኮ ሽግ ማህጸና’ዩ ቃልቃል ኢሉ ናጽነት ዝወለደ ትሕቆን ኣላ እታ መሬት ሕጂ እውን ትወልዶ ኣለዋ ቅልውልው ከተብል ነቲ ዘቕለውለዋ ምረታ ሕሰማ ንግዳም እንተተፊኣቶ ኣብ ቅድሚኣRead More →

ዓመተ ዘብ ዘብ ስነ-ጥበባዊ ትንታነ ንግጥመ ዜማ ድምጻዊ ኣቦና ተኽለንኬል ገብሩ “ ዘብ ዘብ” 1ይ ክፋል ድሮ እኳ እዛ ሕደት መዓልታት ኣልዕልናላ ዘሎና ዓመተ 2019 መዓልታታ ዘብ ዘብ ክብላ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ትሕቲ ጸሓይ ከኣ ኩሉ’ዩ ዘብ ዘብ’ዩ ዝብል። ንፋስ ዘብ ዘብ ይብል። ዓለም ዘብ ዘብ ትብል። ቀዝሒ ዘብ ዘብRead More →

ሪሒብ ልቦናን ምትዕጽጻፍን ዝጠልብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ሰዓተይ ‘የ ኣብ ቦታ ኣኼባ ተረኺበ። መደብ ብሰዓቱ ክጅመር ይኽእል ኢዩ ዝብል ትጽቢት ግና ኣይነብረንን። ከም ኣዋድቓ ዒባ ዘርጠብ ዘርጠብ ምባል ከም ባህሊ ኣታኣታቲናዮ ኢና። ሩሑቕ ከይከድን ኣብ መርዓ “ መርዑት ኣትዮም ዶ?” እንዳበልካ ዘሎ ሰሓቦ ጉቶቶ ንግዜ ዘሎና ሚዛን ገና ኣይተዓረየን። ሎሚRead More →

ኤርትራዊ መንነት ከውሒ’ዩ ኣንታ ተውቂሩ ዘይንድል ኣስሒት’ዩ ኣንታ ተውቂዑ ዘይነጽል ካብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ እስትንፋስ ዝሓተተ ምድረ-ባሕሩ ብሓደ ዝመከት ሕጂ ዲዩ ክምህ ክብል ብዳንኬራ ህላ ተደመሮ ሰላሕታ ወራር ኣምኪኑስ ፎኾስኮስ ዙሮት ክስዕሮ ኣብቲ ሓደ ንዓስርተ ዝነበረ ግብግብ ኣብቲ ጸላም እዋን እኳ መንነቱ ዘይበለ ግብ ንስለ ኤርትራዊ መንነት ክንደይ ዲዩ ሓሊፉRead More →