ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (3ይ ክፋል)   ኣብ ዝሓለፈ 2ይ ክፋል ናይ’ዚ “ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ጽሑፍ፡ ነቶም ነዚ ስርዓት ከም “ቦኽሪ ውላዶም” ቆጺሮም ዘይተኣደነ ደገፍ ዝህቡ ዘለዉ ኣሳሰይቲ ብሕጽር ብዝበለ መንገዲ ክገልጾም ፈቲነ ነይረ። ኣብቲ መግለጺየይ እዞም ዓይነት ደገፍቲ’ዚኦም ብባህሪኦም ብዙሕ ክፍኣት ዘይብሎምን፡ ነቲ “ንናትካRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (2ይ ክፋል)   ኣብቲ ቀደማይ ክፋል ጽሑፈይ፡ ብዛዕባ’ቶም ክልተ ዓይነት ኣሳሰይቲ ስርዓት ህግደፍ ገሊጸ ነይረ። ክልቲኦም ንምልኪ ብምሉእ ልቦም ኣሜን ኢሎም ዝተቀበሉ ኮይኖም፡ እቶም ሓደ ወገን ምብላዕ ምብልዑ “ብዝብኢ ዓዶም” ክብልዑ ዝመረጹ ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም ሓደ ዓይነት መሳሰይቲ ከኣ ብሰንኪ ክቱር ፍርሒ ናይ’ቲ ዝንበይዎ ዘይርጕጽ መጻኢን፡Read More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ናስር ዑመር ዓሊ   እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣንጻር ዓመጽን ምልክን ዝዓለመ ቃልሲ፡ ሓደ ስጕምቲ ንቅድሚት፡ ሰለስተ ስጕምቲ ንድሕሪት እንዳሰጐመ ክጓዓዝ ጸኒሑ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ዕንቅፋት እቶም ኣብ ኤርትራ ንሃገርና ጅሆ ሒዞሞ ዘለዉ ህግደፋውያ ነቅ ዘይብልን፡ ዘይድፈርን ሓይሊ ስለ ዝሃነጹ ኣይኮነን። ዝንውንዎም ሓይሊ ጠፊኡ እምበር ህግደፍ’ሲ እቲRead More →