ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (6ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ   ኣብ ዝሓለፈ 5ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ግደ ናይቶም ብጕልባብ ሃይማኖትን፡ ዓሌትን፡ ብሔርን፡ ኣውራጃን ዝግበሩ ምትእኽኻባት ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ናይ’ዚ ዓማጺ ስርዓት ገሊጸ ነይረ። እዞም ወገናት’ዚኦም ንኣባላቶምወላ’ኳ ኣብቲ ቁዋምና ዝብሉዎ ደምብታቶምRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (5ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ ኣብ ዝሓለፈ 4ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ኣወዳድባ ኣኼባታት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ገሊጸ ነይረ። ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ክንዲ ካብቲ ህግደፋዊ ዓይነት ውደባ ዝሓሸን ውርዙይን ዓይነት ኣኼባታት ዘዳልዉ፡ ነቲ ናይ ህግደፍ ኣወዳድባ ከምዘለዎRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (4ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ ኣብ ዝሓለፈ 3ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባቶ’ም በዚ ስርዓት ሓንጎሎም ዝተሓጽቡ’ሞ፡ እቲ ባህርያዊ ትዕድልቶም ዝኾነ ህዋሳቶም ለሚሱ፡ ብዓይኒን ቀልብን ሓጸብቶም ዝነብዑን ዝሕጎሱን ዓይነት ኣሳሰይቲ ኣሕጽር ኣቢለ ገሊጸ ነይረ። እዞም ዓይነት ደገፍቲ’ዚኦም ወላ’ውንRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (3ይ ክፋል)   ኣብ ዝሓለፈ 2ይ ክፋል ናይ’ዚ “ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ጽሑፍ፡ ነቶም ነዚ ስርዓት ከም “ቦኽሪ ውላዶም” ቆጺሮም ዘይተኣደነ ደገፍ ዝህቡ ዘለዉ ኣሳሰይቲ ብሕጽር ብዝበለ መንገዲ ክገልጾም ፈቲነ ነይረ። ኣብቲ መግለጺየይ እዞም ዓይነት ደገፍቲ’ዚኦም ብባህሪኦም ብዙሕ ክፍኣት ዘይብሎምን፡ ነቲ “ንናትካRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (2ይ ክፋል)   ኣብቲ ቀደማይ ክፋል ጽሑፈይ፡ ብዛዕባ’ቶም ክልተ ዓይነት ኣሳሰይቲ ስርዓት ህግደፍ ገሊጸ ነይረ። ክልቲኦም ንምልኪ ብምሉእ ልቦም ኣሜን ኢሎም ዝተቀበሉ ኮይኖም፡ እቶም ሓደ ወገን ምብላዕ ምብልዑ “ብዝብኢ ዓዶም” ክብልዑ ዝመረጹ ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም ሓደ ዓይነት መሳሰይቲ ከኣ ብሰንኪ ክቱር ፍርሒ ናይ’ቲ ዝንበይዎ ዘይርጕጽ መጻኢን፡Read More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ናስር ዑመር ዓሊ   እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣንጻር ዓመጽን ምልክን ዝዓለመ ቃልሲ፡ ሓደ ስጕምቲ ንቅድሚት፡ ሰለስተ ስጕምቲ ንድሕሪት እንዳሰጐመ ክጓዓዝ ጸኒሑ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ዕንቅፋት እቶም ኣብ ኤርትራ ንሃገርና ጅሆ ሒዞሞ ዘለዉ ህግደፋውያ ነቅ ዘይብልን፡ ዘይድፈርን ሓይሊ ስለ ዝሃነጹ ኣይኮነን። ዝንውንዎም ሓይሊ ጠፊኡ እምበር ህግደፍ’ሲ እቲRead More →