20 ሰነ ሰማእታትና ንዘልኣለም ነኽብረላ ክብርቲ መዓልቲ እያ። ሎሚ: 20 ሰነ: ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርናን ኩርናዓት ዓለምን፣ ህዝብና ነቶም ሃገራዊ ናጽነት ክውን ንምግባርን: ብድሕሪኡ’ ውን ልኡላውነት ሃገር ኣብ ዝተደፈረሉ ህሞት ንሃገሮምን ህዝቦምን ክብሮምን ክከላኸሉ ህይወቶም ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማእታት ዝዝክረላ መዓልቲ ብምዃና ኣዝያ ክብርቲ ዕለት እያ። መዓልቲ ሰማእታት ክንብል እንከለና እቶም ምእንቲ ሃገር ዝሓለፉ ብሉጻት ዜጋታት ኣብRead More →

ኤርትራን ኢትዮጽያን፡ ኣይሰላም ኣይኲናት ክሳብ መዓስ? ንረብሓ መን ከ? ሎም ቅነ  18 ዓመት ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ኣልጀርስን: 16 ዓመት ከኣ ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ሄግን: ንመጀርያ ግዜ ንሰላም ተስፋ ዝህብን ንብሩህ መጻኢዝእምትን ሓድሽ ንፋስ ብወገን ኢትዮጽያ ክነፍስ  ጀሚሩ። ገለ ውሑዳት ገዲፍካ ድማ ዘይተሓጎሰ ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጽያዊ ዳርጋ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል። ዋላ ‘ውን እቲ ሓላፍነቱ ረሲዑ ክሳብRead More →