ሪሒብ ልቦናን ምትዕጽጻፍን ዝጠልብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ሰዓተይ ‘የ ኣብ ቦታ ኣኼባ ተረኺበ። መደብ ብሰዓቱ ክጅመር ይኽእል ኢዩ ዝብል ትጽቢት ግና ኣይነብረንን። ከም ኣዋድቓ ዒባ ዘርጠብ ዘርጠብ ምባል ከም ባህሊ ኣታኣታቲናዮ ኢና። ሩሑቕ ከይከድን ኣብ መርዓ “ መርዑት ኣትዮም ዶ?” እንዳበልካ ዘሎ ሰሓቦ ጉቶቶ ንግዜ ዘሎና ሚዛን ገና ኣይተዓረየን። ሎሚRead More →