ዝኸበርኩም ረድዮ መድረኽ ኣቐዲመ ዝኸበረን ንናይ ሃገርናን ህዝብናን ድሕነታዊ ዕላማ መሰረት ዝገበረ ናይ ቃልስን ብጻይነትን ዕዙዝ ሰላምታይ አቕርበልኩም። ቀጺለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ 16 ጥቅምቲ 2016 ንህዝቢ ኣብ ረድዮኹም ዝዘርጋሕኩሞ ሓተታ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መራሒ ፕረሰደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ናይ ቀደምን ሎምን ብምንጽጻር እዚ ሰብኣይዚ ትማሊ ከመይ ነሩ ሎሚኸ ከመይ ኣሎ? ብዝርዝርRead More →

ሓርነት ኤርትራን ህዝባን ብውሽጣዊ ዓቕምና ክኸውን ይግባእ ዝበርኩም ረድዮ መድርኽ እዛ ሎሚ ዝሰደልኩም ዘልኹ ጽሕፍተይ ካልኣይቲ ምኻና እያ። ናብ ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ ከተቕርቡለይ ዘሎኒ ልዑል እምነት እንዳ ገለጽኩ ኣብ ጉዳየይ ክኣቱ። ታሪኽና ባዕልና ክንዛረበሉ ግዴታና ስለዝኾነ ሎሚ ብርዐይ ኣልዕለ ድምጸይን ርኢቶይን ክጽሕፍ በታ ዘላትኒ ዓቕሚ ነቒለ ኣለኹ። እዛ እንኾርዓላን እንሕበነላንRead More →

ናጽነት ብተስፋ፡ ሓርነት ብትምኒት፡ ኣምጺናዮ ዲና ኣማሊድና ስግደት፡ ኣዂንናዮ ዲና ብልመና ሕንከት፡ ኣምጻእና’ዮ እባ – ደሚና፡ ንሕመቕ ከሪህና። ታይደኣሉ ሕጂ ዘይከዉን ንኸዉን፡ ታይደኣሉ ሕጂ ፈሪህና ንዂብልል። ትጽቢት ማናን ናጽነትን ከምዘይራኸባ ፡ ፍትወት ስጋን ሓርነትን  ከምዘይላገባ ፡ ኣሚኖም ዶ ኣይኮኑን ሓሊፎም እንዳና እንዳ ባዕልና ክኽዉን ሃሪፎም። እቲ ልቢን ሓሞትን ዝመሓዘዉሉ ትብዓት እቲ ሓይልንና ነድርናን እነዉከኣሉ ወጅሃት ፡ መንዩ ሰሪቚና ንኸዉን ፈረሃት። በሉ በሉ ከይስበለና፡ ወለዶን ፈረቓን እነሀንዶ ኣሕሊፍና፡ ናጽነትናን ሓርነትንናን ካብ ዝሽረበና። በሉ…….. ትዝኸዉን ንግበር ኣይነዕዲ ደቅና ትዝኸዉን ንምከር ኣይነውድቕ ጎጆና፡ ዝሓለፈ ይኣክል ዘይኮነ ዝሓለፈ ከይድግም ቢልና።Read More →

እዚ ቅንያት እዚ ጽንብል ናጽነት ከሕልፉ ንዝመጹ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ባሕታውያን መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኤርትራ ገዚፍ ሸፈነ ተዋሂቡሉ ዘሎ ቅነ እዩ። እዞም ናብ ሃገሮምን ህዝቦምን ወዲቚ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ኩሉዓይነታዊ ጸገም ዝላገጹ ሰብ ሕመቕ – ታሪኽ ንምፍላጥ ብዘይነቐለ መደባት ዙር ሃገር ክናፈሱ፣ ነቲ ኣብ ሓለዋ ሃገር ወፊሩ ከይኣክል ኣብ ግዱድRead More →

ክቡራት ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ኤሪመድረኽን ድምጺ ሬድዮ መድረኽን ካብ ሎሚ ጀሚርና ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ዝቐርብ ደሃይ ንኡስ ሓው ብዝብል ዓምዲ ተኸታታሊ ዓንቀጽ ከነቕርበልኩም ኢና። ቦኽሪ ዓንቀጹ እነሆ!Read More →

ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ! ፍልይ ዝበለ ዓንቀጻትን ኣተሓሕዛ መደባት ሬድዮን ስለዝረኣኹልኩም ብመደባትኩም ኣዚየ ትስፉው እየ። ብፍላይ ሞያውነቱን ዑምቀት ትሕዝቱኡን ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ብዙሓት ደቂ ማሕበረይ ዝሰማምዑሉ ልዑል ሞያውነት ኣተኣታቲኹም ኣለኹም። እዚ ይኹን እምበር መደባትኩም ብዙሕ ዝጎድሎ ነገራት ኣሎ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ትዕዝብትታተይ ክልእከልኩም ቃል እኣቱ። ናብ ቀንዲ ትሕዝቶይ ክኣቱ። ኣብ ጽባሕRead More →