ዳርጋ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ሓደ ወገን ኮይኑ ኣንጻር ዓመጽ፥ ዝወሓደ ክፋል ድማ ንዝተፈላለየ ምኽንያት ንመንግስቲ ኤርትራ ክድግፍ ጸኒሑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ሚዛን ሓይሊ ብርኡይ ናብቲ ደላይ ሓርነት ዘለዋ ኤርትራ ዝኾነ ህዝቢ እንዳዛዘወ መጺኡ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ቀጽሪ ተቓውሞ ዘሎ ምንቅስቓስ ስለዝሓየለ ዘይኮነስ እቲ ምስ ገዛእRead More →

ብዙሕ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣርእስቲ ኪኽኑ ዘይነበሮም ነጥብታት መዛረቢ ጥራይ ዘይኮነስ ‘እዋናዊ’ ጉዳይ ኮይኖም ምቕናይ ካብ ዝጅምሩ እዋን ኣቑጺሩ ኣሎ።ከም ግቡእ እዞም ንማንም ዘየርብሑ ትርጉም ኣልቦ ወይ ውን ቀዳምነት ዘይኮኑ (ብዉሑዱ ክሳብ ሓርነት ኤርትራ ዝረጋገጽ) ኣርእስታት፤ በቲ ዓቐን እቲ ቆላሕታ ክወሃቡ ይኹን ክደጋገሙ ኣይምተገብኦን። ምኽንያቱ ከምኡ ምግባር ነቶም ከምኡRead More →

ኣብዚ እዋን እዚ፤ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብሰንኪ ዘሎ ናይ ምብህሃል ሽግር፤ ውሑዳት ዘይኮኑ ሰባት፤ ‘ኤርትራውያን ናይ ምብህሃል ሽግር ኣሎና’፤ ናብ ዝብል ተስፋ ሙቕራጽ ዝመስል መደምደምታ ክጥምቱ ይረኣዩ ኣለዉ። ብርግጽ ድማ ኣብ እዋን ክትዕን ምብህሃልን ጸርፊ፤ ቆይቂ፤ ምጥቕቓዕ፤ ጸቢብነት፤ ትሕዝቶ ዝጎደሎ ዘተ፥ዘይምክብባር፤ ወዘተ ብሰፊሑ ይረአ ኣሎ። ስልጡን ምብህሃል ዘይብልና ምኽንያት ግንRead More →

ሰባት ብእኩብ ኣብ ዝነብሩሉ እዋን ብእኩብ ናይ ምሕሳብ፥ ኣብቲ ሓባራዊ ግንዛበ conventional wisdom ዝበሃል እቶም ብተደጋጋሚ ዝረኣዩን ዝበዝሑ ዝርዕምዎምን ‘ቅቡላት’ ዝበሃሉ ተርእዮታትን መደምደምታታን ክዓስሉ ይረኣዩ፤ ብልምዲ ናብቲ እቶም ዝበዝሑ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣንፈት (consensus gentium) ናይ ሙጉዓዝ፥ እቶም ዝበዝሑ ዝበልዎ ምእማን፥ እቶም ዝበዝሑ ዝደገፍዎ ምድጋፍ ዝኣመሰለ ባህርያት የዘውትሩ። ሓደ ሓደ እዋን ግንRead More →

ቀዳም 21 ጥሪ 2017 ስርሒት ፎርቶ መበል ራብዓይ ዓመት ዝኽሩ ኮይኑ ውዒሉ። እቲ ዕለት ብብዙሓት ዘይሕሰብ ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ ምምካት ውልቀመላኺን ናይ ስለያን ጸጥታን መሓውራቱን ስለዘርኣየ ኣብ ዓውደ ታሪኽ ተቓውሞ ኤርትራ በሪኽ ቦታ ዝወሃቦ እዩ። ታሪኽ ደጋጊሙ ከምዘረጋገጾ ኣብ ዝኾነት ሃገር: ዝለዓለ ሓላፍነት ናይ ሰራዊት ምክልኻል ምውሓስ ቅዋምዩ። ኩሎም ካልኦትRead More →

ሓደ ካብቶም – ምናልባትውን እቲ ዝፈረየ ካብኦም- ንሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብርቂ ዝገብርዎ ረቓሒታት : ዕዙዝ ተሳታፍነት ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣብቲ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ ገድሊ ኤርትራዩ። ‘’ተሳታፍነት’’ ዝብል ቃል ንባዕሉ ንመስተንክር ግደ ደቅንስትዮ ኤርትራ ዝገልጽ ኣምር ኣይኮነን  – ምኽንያቱ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ‘’ተሳቲፈን ‘’ ጥራይ ዘይኮና : ኣሳቲፈን – መሪሐን  – ኣልየንRead More →