ሕጂ`ኸ? ኣሰፋው ተኸስተ ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ለውጢ ሃዋህው ዓሲሉ ኣሎ።  ኣብ ኬንያ ዝተራእየ ናይ ዕርቅን ይቕረን ሓባራዊ ጸሎት ኣብ መንጎ እቶም ደመኛታት ዝነበሩ ፕረዚደንት ኡህሩ ኬንያታን ራይላ ኦዲንጋን ሓደ ኣብነት ኢዩ። ኣብ መንጎ ብቐቢላዊ ውግእ ዝተፋለሱ ፕረዚደንት ሳልፋ ኼርን ሪያክ ማሻርን ዝግበር ዘሎ ዕርቀ ሰላም እውንRead More →

ሰነ 20 2018 ስርዓት ኣስመራ  ኣኽናፉ ዘርጊሑ! እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ሚኒስተር ዶክተር ኣቢይኣሕመድ ዝቐረበ ናይ ሰላም ጻውዒት፡ነቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያንኣብ ኣዕናዊ ኲናት ኣትዩ ብኣእላፍ ዝቑጸር ሂወት ዝተኸፍሎን፡ ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ንብረት ዝዓነወሉን፡ ብኣሽሓት ዝግመት ህዝቢ ዝተመዛበለሉን፡ ካብኡ ሓሊፉ ‘ውን ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ናይ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኲናት ኩነታትRead More →

20 ሰነ ሰማእታትና ንዘልኣለም ነኽብረላ ክብርቲ መዓልቲ እያ። ሎሚ: 20 ሰነ: ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርናን ኩርናዓት ዓለምን፣ ህዝብና ነቶም ሃገራዊ ናጽነት ክውን ንምግባርን: ብድሕሪኡ’ ውን ልኡላውነት ሃገር ኣብ ዝተደፈረሉ ህሞት ንሃገሮምን ህዝቦምን ክብሮምን ክከላኸሉ ህይወቶም ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማእታት ዝዝክረላ መዓልቲ ብምዃና ኣዝያ ክብርቲ ዕለት እያ። መዓልቲ ሰማእታት ክንብል እንከለና እቶም ምእንቲ ሃገር ዝሓለፉ ብሉጻት ዜጋታት ኣብRead More →

ዚጐደለ ሓቅታት ኣብ ክትዕ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን  መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ዶባዊ ግጭት እቲ ሓቂ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ‘ባድመን ከባቢኣን’ ዚካየድ ‘ተቓውሞታት’ ምእንቲ ሕቡእ አጀንዳ ሕንፍሽፍሽን ዕውንውንን ምዝራእ መዋጥር ስቕታ ኢሳያስ ጕዕዞ ንቕድሚት ናብ ርጉእ ሰላም መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ዶባዊ ግጭት   ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በቶም ነቲ ማእከላይ፡ ምዕራባውን ምብራቓውን ክፋላት ናይቲRead More →

ኤርትራን ኢትዮጽያን፡ ኣይሰላም ኣይኲናት ክሳብ መዓስ? ንረብሓ መን ከ? ሎም ቅነ  18 ዓመት ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ኣልጀርስን: 16 ዓመት ከኣ ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ሄግን: ንመጀርያ ግዜ ንሰላም ተስፋ ዝህብን ንብሩህ መጻኢዝእምትን ሓድሽ ንፋስ ብወገን ኢትዮጽያ ክነፍስ  ጀሚሩ። ገለ ውሑዳት ገዲፍካ ድማ ዘይተሓጎሰ ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጽያዊ ዳርጋ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል። ዋላ ‘ውን እቲ ሓላፍነቱ ረሲዑ ክሳብRead More →

7 ሰነ 2018   ሰሉስ 6 ሰነ 2018 ፈጻሚት ሽምግለ ህዝባዊ ሰውራዊ ዲሞክራሳዊ ግንባር  ኢትዮጵያ (ህ.ዲ.ሰ.ግ.ኢ.)፡  ነቲ ናይ 12 ታሕሳስ 2018 ስምምዕ ኣልጀርስ “ብምልኡ ተቐቢሉ ንኸተግብሮ” ከም ዝወሰነ መግለጺ ኣውጺኡ፡፡ ኣስዒቡ ‘ውን ንመንግስቲ ኤርትራ “ብዘይ ቅድመ ኩነት ተመሳሳሊ መርገጽ ክወስድ፡ ንጻውዒቶም ተቐቢሉ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ሃገራትን ነዊሕ ቦኺሩ ዝጸንሔRead More →

ኣብ መጨረሽታ ናይ ሚያዝያ 2018 ዶናልድ ያማማቶ ናብ ኤርትራን ጂቡቲን ኢትዮጵያን በጺሑ። ያማማቶ እቲ ድሕሪ ልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ናብ ኤርትራ ዝበጽሐ ዝለዓለ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በዓል መዚ ‘ዩ። ኣብ ‘ቲ ዞባ ብዙሕ ዝተቓያየረ ነገራት ይሃሉ እምበር እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ናይ ኣይ-ሰላምኣይ-ኲናት ኩነታት ግን ከም‘ቲ ዝነበሮ‘ዩ ከይተለወጠRead More →

ኤርትራ: 1961-1991 ድሕሪ ምውዳእ ካልኣይ ኩናት ዓለም : ኣብ 1950 ዓ.ም ኤርትራ ብፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ብሕቡራት መንግስታት ውሳነ ሓለፈ እሞ: ኤርትራ ብፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ተቋሪና ትነብር ነበረት:: ይኹን እምበር ናይ ሽዑ ገዛኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንጉስ ሃይለስላሴ ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ውሳነ ብኢደ ዋኒኑ ኣፍሪሱ ንኤርትራ ብሓይሊ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውንRead More →