ድሕሪ’ ቲ ኣብ መፋርቕ 20 ክፍለዘመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ ዘይፍትሓዊ ብይን: እቲ ብዓንተብኡ ውን ኣንጻር መግዛእቲ ክተኣኻኸብ ዝጀመረ ኤርትራዊ ደምበታት: ቃልሱ ንመሰል ርእሰውሳኔ ክብ ከብል እዩ ተቐሲቡ። መግዛእቲ ንምምካት: ናይ ከልኦት ሃገራት ቃልሲ ብቐንዱ ደማ ሰውራ ኣልጀርያ ከም ኣብነት ብምሕራይ: ብረታዊ ቃልሲ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ተወሲዱ ንቅሎ ንሓርነትRead More →

ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝተኻየደ ዋዕላ መጽናዕትታት ኤርትራ ኣብ ዝተዋህበ ቃል መንግስቲ ኤርትራ፥ ብሰንኪ ዋሕዲ መጽናዕትታት፥ ህዝቢ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ግጉይ መረዳእታ ከምዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ፥ ከም ኣብነት ነቲ ‘ ኣብ ኤርትራ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ እንተወሓደ ክልተ ኣንስቲ ክምርዓዉ ዝግድድ ሕጊ ከምዝተኣወጀ ዝገልጽ ዜና’  ጠቒሱ። እዚ ዜና እዚ ክእመንRead More →

ኣብዚ ቅንያት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ውጽኢት መልቀቒ ካልኣይ ደረጃ ኣመልኪቱ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2015/2016 ተመርሚሮም ንዲግሪ ዝሓለፉ ተመሃሮ 11 ሚእታዊት እዮም፥ ብኻልእ ኣበሃህላ እቶም 89% ካብ ናይ ዩኒቨርሲቱ ደረጃ ብእዋኑ ተገሊሎም ኣለዉ ማለት እዩ።እዚ ነቲ ንመንእሰያት ሓኒቑ ሒዝዎም ዘሎ ሕሰምን ሳዕቤናቱን ከይገለጽካ፥ ከምቲ 65Read More →

ሃገራዊ ኣገልግሎት መንሽሮ ምዕባለ ኤርትራን ህዝባን ኮይኑ ሓይኹ ይበልዓ ኣሎ ክብል ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ንኣባላት ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። ሃገራዊ ኣገልግሎት መንሽሮ ምዕባለ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዋን ዎርልድ ዝተባህለ ጋዜጣ  ዘውጸኦ ዓንቀጽ ከምዝሕብሩ ፕሮፌሰር ጋይም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ መጀመርታ ንሰናይ ዕላማ ኢሉ ከምዝተበገሰን ዝዓመመን ድሕሪRead More →

ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጲያ ተኸሲቱ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት በብእዋኑ ክዓርግ ጸኒሑ ኣሎ። ከም መርኣያ ናይዚ እንዳዓበየ ክመጽእ ዝጸንሐ ዘይምርግጋእ ድማ፤ መንግስቲ ኢትዮጲያ ብ9 ጥቅምቲ 2016 ኩነተ ህጹጽ እዋን (state of emergency) ኣዊጁ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ዝተጠቐሰ ኣዋጅ፤  ማእከል እዝታት (command post) ህጹጽ እዋን፤ ዝርዝራት ትግባረ ህጹጽ እዋን ዘርጊሑ ኣሎ። በዚ መሰረትRead More →

ከም ኣካል ናይቲ ኣብ መላእ መንግስታዊ ጽላት ሃገርና  ሰሪቱ ዘሎ ምሕደራዊ ውድቀት ፥ ኣብ ክፍሊ ናይ ክብሪ መዝገብ ዝረአ ዘሎ ምድንጓያት ንተገልገልቲ ልዕሊ ካልእ እዋን ዓቕሎምን ግዜኦን ዝቐትል ተርእዮ ኮይኑ ምህላዉ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ወኪል፥ ካብ መስክር ናይ ዕለተ ልደት ክሳዕ ምስክርነት መዋቲRead More →

ብ 22 ጥቅምቲ 10 መንእሰያት ዝጸዓነት HAICE ዝዓይነታ ናይ ገዛ መኪና ካብ ኣስመራ ተበጊሳ። እቶም ኣብታ መኪና ዝነበሩ ተሳፈርቲ 5 መንእሰያት ደቀንስትዮ፡ 2 መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ ድማ 3 ህጻናት እዮም። ነብሲ ወከፎም ካብ ካብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶብ ሰጊሮም ንጎረቤት ሃገር ክሰግሩ፡ ኣምሳያኡ ድማ ነብሲወከፎም፡ $5500 ዶላር ንኣስገርቶም ክኸፍሉRead More →

ኣብ ዘ ኒዩ ዮርከር ብኣሌክስ ኦኬወዮ ካብ ዝተጻሕፈ ሓርፋፍ ትርጉም ኣብ ሰዓታት 11 ረፋድ 10 ጥቅምቲ 2015 ሳምሶም ኣረፋይነ ንሃገራዊ ጋንታ ወኪሉ ናብ ቦትስዋና ኪኸይድ ሙኻኑ ምስተሓበረ ብሓጎስ ኢዩ ተፈንጪሑ፤ ምኽንያቱ ካብ ማሕዩር ናብ ጩራ ሓርነት ናይ ምኻድ ዕድል ስለዝተዋህቦ። ተቐላጢፉ ኣጋ ምሸት ክዳውንቱ ክጥርንፍ ናብታ ክፍሉ ጎየየ የግዳስ ከምቲRead More →