ካብ ንፋስ ዝርከብ ሓይሊ ኤለክትሪክ ኣብዚ ዝሓለፈ ኽፍለዘመን ዝጀመረ’ኳ እንተዀነ፡ ሰባት ንኣሽሓት ዓመታት’ዮም ሓይሊ ንፋስ ተጠቒሞም ብዙሕ ዕዮ ዘሳልጡ ኔሮም። ኣብ ፈለማ 1900ታት ኤለክትሪክ ካብ ንፋስ ኤለክትሪክ ንምምንጫው ኣብ ደንማርክ ዕዉት ፈተነ ተኻይዱ’ኳ እንተነበረ፡ ብሰፊሕ ደረጃ ቐረብ ከተማታትን ኢኑድትሪን ግምት ዝሃቦ ብዙሕ ኣይረኸበን። ክሳብ 1970ታት ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ሕሱር ስለዝነበረRead More →

ቁጠባዊ ወፍሪ ንምክያድ፡ ተጨባጢ መዐቀኒታት ተጠቒምካ ውሳኔታት ምውሳድ ኣገዳሲ’ዩ። ኣህጉራውያን ትካላት ንግዲ፡ ፍርያትን ፋይናንስን ከምኡውን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና መንግስታት ነቲ ሃገራት ዘለወን ኣኽሳብነት ብምዕዛብ ይጽሎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቑጠባዊ ኹነታት ብስነፍልጠታዊ ኣገባብ ምርዳእ ነቲ ዘሎ ኹነታት ዝያዳ ኸብርሆ ይኽእል’ዩ። ካብቲ ሓፈሻዊ ቑጠባዊ ኹነታት፡ ትካላት ክኸፍቱ ዝደልዩ ሰባት ዝሓልፍዎ መስርሕ ፈሊኻ ምርኣይRead More →