ዓመተ ዘብ ዘብ ስነ-ጥበባዊ ትንታነ ንግጥመ ዜማ ድምጻዊ ኣቦና ተኽለንኬል ገብሩ “ ዘብ ዘብ” 1ይ ክፋል ድሮ እኳ እዛ ሕደት መዓልታት ኣልዕልናላ ዘሎና ዓመተ 2019 መዓልታታ ዘብ ዘብ ክብላ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ትሕቲ ጸሓይ ከኣ ኩሉ’ዩ ዘብ ዘብ’ዩ ዝብል። ንፋስ ዘብ ዘብ ይብል። ዓለም ዘብ ዘብ ትብል። ቀዝሒ ዘብ ዘብRead More →

Stop Rationalizing Tyranny. Tyranny must be condemned unequivocally and eradicated at once. Get DIA dead or alive now. Semere T. Habtemariam I like the Tigrinya proverb ምእንቲመጎጎትሓልፍኣንጭዋ (Spare the mouse; spare the mogogo, the Enjera-making clay griddle) because it accurately depicts the relation between the tyrant and the nation. MostRead More →

ሪሒብ ልቦናን ምትዕጽጻፍን ዝጠልብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ሰዓተይ ‘የ ኣብ ቦታ ኣኼባ ተረኺበ። መደብ ብሰዓቱ ክጅመር ይኽእል ኢዩ ዝብል ትጽቢት ግና ኣይነብረንን። ከም ኣዋድቓ ዒባ ዘርጠብ ዘርጠብ ምባል ከም ባህሊ ኣታኣታቲናዮ ኢና። ሩሑቕ ከይከድን ኣብ መርዓ “ መርዑት ኣትዮም ዶ?” እንዳበልካ ዘሎ ሰሓቦ ጉቶቶ ንግዜ ዘሎና ሚዛን ገና ኣይተዓረየን። ሎሚRead More →

  ኣባ ተኽሚካኤል ተወልደ “A fundamental change is needed. A change in our thinking, in our system and the way we do things, but more importantly a genuine personal penitence.” Abba Teklehaymanot.Read More →

ኹርኳሕ ዶ ዋላስ ፍታሕ ኣኽሊል ሃይሉ እቲ ኣብ መወዳእታ ክትበጽሖ እትደሊ ሸቶ ከይመደብካ ምብጋስ ዕዳ እዩ። ገሊኡ ኣብ ዘለዎ ‘ጋም-ማን’ እናበለ ዘስለጠ ይመስሎ፤ እቲ ኻልእ ከም ኣብ ዓውዲ ዘሎ ብዕራይ ኮለል ክብል እንትወዓለ ነዊሕ ዝተጓዕዘ ኮይኑ ይስምዖ። ኣብ መድበለ ገጽ (Facebook) ዝግዕር፡ ወይ ኣብ ፓልቶክ “ግደፉኒ ኣይትሓዙኒ” እናበለ ብዓቢ ወኒRead More →