ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (6ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ   ኣብ ዝሓለፈ 5ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ግደ ናይቶም ብጕልባብ ሃይማኖትን፡ ዓሌትን፡ ብሔርን፡ ኣውራጃን ዝግበሩ ምትእኽኻባት ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ናይ’ዚ ዓማጺ ስርዓት ገሊጸ ነይረ። እዞም ወገናት’ዚኦም ንኣባላቶምወላ’ኳ ኣብቲ ቁዋምና ዝብሉዎ ደምብታቶምRead More →

ሓሳብዶ ይብርትዕ ኣጽዋር፧ ኣክሊል ሃይሉ ሰብ ንመን’ዩ ዝመስል፡ ንወለዱዶ ወይስ ንጎረባብቱን ኣዕሩኽቱን፧ ኣየናይ’ዩ ዝሕይል፡ ትውልዲ ወይስ መዕበያ፧ መንከ ይዝውሮ፡ ዘርኡ ወይስ ከባቢኡ፧ ዝብሉ ሕቶታት ርጉጽ መልሲ ክትህበሎም ከቢድ’ዩ። ይውሓድ ይብዛሕ፡ ካብ ክልቲኡ ሸነኻት ዘሎ ጽልዋ ግን ኣብ ባህሪኡ ምንጽብራቑ ኣይተርፎን። ኣይ ግዲ ሽኦል እንድዩ ከም ኣቦኡ፡ ወረጃ ወይ ውሓለ ከምRead More →

A Book Review: The Hidden Party by Semere T Habtemariam http://awate.com/book-review-hidden-party/   Title:    The Hidden Party: A Narration of a Personal Experience with the EPLF Author: Colonel Tsegu Fessahaie Bahta Price:   $29.95 Pages:  250 Year:    2019 Publisher: RSP, The Red Sea Press “Eritrean revolution was a deep cliff withRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (5ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ ኣብ ዝሓለፈ 4ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ኣወዳድባ ኣኼባታት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ገሊጸ ነይረ። ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ክንዲ ካብቲ ህግደፋዊ ዓይነት ውደባ ዝሓሸን ውርዙይን ዓይነት ኣኼባታት ዘዳልዉ፡ ነቲ ናይ ህግደፍ ኣወዳድባ ከምዘለዎRead More →

ሕማም ዶ ጓሓፍ ኣክሊል ሃይሉ ጸገማትካ ምልላይ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። ሓካይም ነቲ ሕሙም ዝሳጽዮ ዘሎ ሕማም ክረኽቡ ወይ ክፈልጡ ዝደኽምዎ ካብ ምፍዋሱ ንላዕሊ ዝያዳ ዝብድሆም እዋን ውሑድ ኣይኮነን:: እንተኾነ ነቲ ሕማም ከይተረዳእካዮ ከመይ ጌርካ ክትፍውሶ ይክኣል? ስለዚ ቅኑዕ መረዳእታ ወይ diagnosis ሓምሳ ሚእታዊት ናይቲ መስርሕ ይኸውን:: ትካላትን ኩባንያታትን እውን ብወገነንRead More →