ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ንዅንን እዞም ክታምና ኣብ ታሕቲ ኣንቢርና ዘሎና ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ፡ ነቲ ትማሊ 17 መስከረም 2018 ብኣባላት ጸጥታ ምልካዊ ስርዓት ኣቶ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዚተፈጸመ ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣጥቢቕና ንዅንን። ምኽንያት መእሰሪኡ ንምልኪ፡ ክድዓት፡ ብልሽውናን ዓመጽን ናይቲ ስርዓት ዘቃልዕ ክልተ ቅጺ ዚሓዘ መጽሓፍ ስለዝደረሰን ስልጣን ብስሩዕ ሰላማዊ ኣገባብ ናብ ህዝቢ ኤርትራRead More →

Condemn Mr. Berhane Abrehe’s Arrest We, the undersigned exiled members of the Eritrean National Assembly, strongly condemn the arrest of Ato Berhane Abrehe Kidane yesterday 17 September 2018 by security agents of Ato Isaias Afwerki’s authoritarian regime. He was arrested for writing a two-volume book exposing, among other things, theRead More →

                                                         Early Monday morning, the Security Agents in Asmera arrested Mr. Berhane Abrehe, the former Finance Minister of Eritrea(2000-2012) Asmara, Eritrea, Monday, September 17, 2018: On the eve of Black September, the 17th anniversary of September 18, 2001, the day the regime took  draconian measures and cracked down upon theRead More →

ደምዳሚ መግለጺ 5ይጉባኤ ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ –ዞባኤውሮጳ!!     ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ –ዞባኤውሮጳብዕለት8 መስከረም 2018 ኣብከተማደንሃኽ– ሆላንድ“ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ገድላዊ ግደ ጨናፍር ግሃድኤ ኣብ ኤውሮጳ ንምብራኽ ንቃለስ”ኣብ ትሕቲ ዝብልጭርሖ5ይጉባኤ ዞባ ኣካይዱ።ጉባኤካብዝተፈላለዩሃገራትኤውሮጳብዲሞክራስያዊኣገባብተመሪጾምብዝተወከሉኣባላትውድብን፡ብጻይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካልን ብጻይ ኣቦ መንበር ተኸታታሊትን ተቚጻጻሪትን ኣካልን ብጻይ ሓላፊ ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ቤ/ጽን ካልኦት ብጾትኣባላትመሪሕነትግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራን፡ ኣብዝተረኸብሉተሰላሲሉ። ኣብመኽፈቲጉባኤ፣ሽማግለዞባኤውሮጳ፣ዝተማለአንRead More →