ብዋዕላ ዝተዓርቀ ብሰመረ ተስፋሚካኤል ሃብተማርያም ዝቐረበ ዝረሓቐ ኣዳራሽ መለአ ስዋ ኣባዕከ ኩሉ ተጸንቀቐ ዝሓረቐ ዘይሓረቐ ንሓቂ ተሓለቐ ዝሰገደ ዝቐደሰ ሕጂ ተመረቐ። ዝጠዓየ ዝዓበቐ ኩሉ ብጥንቃቐ ዝትቐጽዐ ዝሓንቀቐ ፍርናሽ ከይረቀቐ ዝጸልመተ ዝበረቐ ኩሉ ኣጸበቐ ዝፈረየ ዝደቐቐ ስለ ዝተጣበቐ። ነገር ኣይደረቐ ዑትሮ ኣይነቐዐ ምድሪ ኣይተነቕነቐ ዋዕላ ኣየጨነቐ ዝበኸየ ዝሰሓቐ ሕጂ ተዓርቀ ንሓባርRead More →

ኣዕረፍና ሞት!                               ንብዓት ኣዒንትና ገና ከይነቀጸ  ጓሂ ውሽጥና ከይነጸፈ  ውሽጠ ልቢ ከይቀበጸ፥፥ ኣብ ህላዋን ስጥመትን ሕልና እናንሳፈፈ ኣጋውላኻ ዕረ እናወሰኸ ውሽጥና እናሃሞኾ፥፥ ሓንሳብ እባ ኣዕርፈና! ኣህድኣዮ ንልባትና ኣሳልዮ ንውሽጥና ኣዕርፈና ሞት፡፡ ስለዚ ውጹዕ ምንባር ዝተበቆ ስለRead More →