ሓሳብዶ ይብርትዕ ኣጽዋር፧ ኣክሊል ሃይሉ ሰብ ንመን’ዩ ዝመስል፡ ንወለዱዶ ወይስ ንጎረባብቱን ኣዕሩኽቱን፧ ኣየናይ’ዩ ዝሕይል፡ ትውልዲ ወይስ መዕበያ፧ መንከ ይዝውሮ፡ ዘርኡ ወይስ ከባቢኡ፧ ዝብሉ ሕቶታት ርጉጽ መልሲ ክትህበሎም ከቢድ’ዩ። ይውሓድ ይብዛሕ፡ ካብ ክልቲኡ ሸነኻት ዘሎ ጽልዋ ግን ኣብ ባህሪኡ ምንጽብራቑ ኣይተርፎን። ኣይ ግዲ ሽኦል እንድዩ ከም ኣቦኡ፡ ወረጃ ወይ ውሓለ ከምRead More →