ዂናት ስርኤል ደምበ ፍትሒ እናዓኾኸን፡ እናሰወደን፡ እናበሰለን ይኸይድ ኣሎ። እቶም፡ ኣበይ ክይበጽሕ ዝበልዎ’ኳ ከይተረፉ ድሮ ይሰናበዱን ይርዕዱን ኣሎዉ። ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎም ዝኾነን ዘይኮነን ሃለፍ የብሎም ኣሎ። እዚ ቃልሲ እዚ ግን ብኹሉ ወገን’ዩ ክጽቀጥ ጸኒሑ፡ እቶም ዝበዝሑ ደለይቲ ጽቡቕ ካብቲ ዘለዎም ክቱር  ሃንቀውታ እተላዕለ፥ “ዋላ ሓንቲ ኣይተሰርሐን”፡ “ብረት ኣልዒልካ ምሽምሻም’ዩ እቲRead More →

“መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ንህዝቢ ምስ ዘይወከለ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝገብሮ ዘሎ ስምምዕ ውሕስነት የብሉን፣” ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ Radio Erena: 28 March 2019 መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ትካላዊ ኣቃውማ መንግስቲ ምስ ዘይብሉን ብህዝቢ ምስ ዘይተመርጸን ንህዝቢ ምስ ዘይወከለን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ጥራይ ዝገብሮ ዘሎ ስምምዓት፣ ንመጻኢ ውሕስነት ከምይህልዎ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ገሊጹ። ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስRead More →

ኣኸዛ’ያ ክትእውጅ ከም ጎመራ ሓዊ ኣብ ውሽጢ እቲ እምባ ዘሕመሕም ተምሳል ማህጸን ኣደ ንብዓት ጸንቂቁ ሓዊ ምስ ተፍኤ ጸላም ሓሊፉ ኢልካ ወጋሕታ ኣይትጸበ ትማሊ እውን እኮ ሽግ ማህጸና’ዩ ቃልቃል ኢሉ ናጽነት ዝወለደ ትሕቆን ኣላ እታ መሬት ሕጂ እውን ትወልዶ ኣለዋ ቅልውልው ከተብል ነቲ ዘቕለውለዋ ምረታ ሕሰማ ንግዳም እንተተፊኣቶ ኣብ ቅድሚኣRead More →

بيان بمناسبة الذكرى ال٥٥ لمعركة تقوربا التاريخية يوم جيش التحرير الارتري البطل إلى جماهير شعبنا إلا رتري الصامدة إلى مقاتلي جيش التحرير البطل إلى أشقاء وأصدقاء الشعب الارتري يحتفل شعبنا الارتري هذه الأيام بالذكرى ال٥٥ لمعركة تقوربا المجيدة، والتي تصادف الخامس عشر من مارس من كل عام.تلك المعركة التي خاضتهاRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (6ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ   ኣብ ዝሓለፈ 5ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ግደ ናይቶም ብጕልባብ ሃይማኖትን፡ ዓሌትን፡ ብሔርን፡ ኣውራጃን ዝግበሩ ምትእኽኻባት ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ናይ’ዚ ዓማጺ ስርዓት ገሊጸ ነይረ። እዞም ወገናት’ዚኦም ንኣባላቶምወላ’ኳ ኣብቲ ቁዋምና ዝብሉዎ ደምብታቶምRead More →

ሓሳብዶ ይብርትዕ ኣጽዋር፧ ኣክሊል ሃይሉ ሰብ ንመን’ዩ ዝመስል፡ ንወለዱዶ ወይስ ንጎረባብቱን ኣዕሩኽቱን፧ ኣየናይ’ዩ ዝሕይል፡ ትውልዲ ወይስ መዕበያ፧ መንከ ይዝውሮ፡ ዘርኡ ወይስ ከባቢኡ፧ ዝብሉ ሕቶታት ርጉጽ መልሲ ክትህበሎም ከቢድ’ዩ። ይውሓድ ይብዛሕ፡ ካብ ክልቲኡ ሸነኻት ዘሎ ጽልዋ ግን ኣብ ባህሪኡ ምንጽብራቑ ኣይተርፎን። ኣይ ግዲ ሽኦል እንድዩ ከም ኣቦኡ፡ ወረጃ ወይ ውሓለ ከምRead More →

A Book Review: The Hidden Party by Semere T Habtemariam http://awate.com/book-review-hidden-party/   Title:    The Hidden Party: A Narration of a Personal Experience with the EPLF Author: Colonel Tsegu Fessahaie Bahta Price:   $29.95 Pages:  250 Year:    2019 Publisher: RSP, The Red Sea Press “Eritrean revolution was a deep cliff withRead More →