ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (5ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ ኣብ ዝሓለፈ 4ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ኣወዳድባ ኣኼባታት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ገሊጸ ነይረ። ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ክንዲ ካብቲ ህግደፋዊ ዓይነት ውደባ ዝሓሸን ውርዙይን ዓይነት ኣኼባታት ዘዳልዉ፡ ነቲ ናይ ህግደፍ ኣወዳድባ ከምዘለዎRead More →

ሕማም ዶ ጓሓፍ ኣክሊል ሃይሉ ጸገማትካ ምልላይ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። ሓካይም ነቲ ሕሙም ዝሳጽዮ ዘሎ ሕማም ክረኽቡ ወይ ክፈልጡ ዝደኽምዎ ካብ ምፍዋሱ ንላዕሊ ዝያዳ ዝብድሆም እዋን ውሑድ ኣይኮነን:: እንተኾነ ነቲ ሕማም ከይተረዳእካዮ ከመይ ጌርካ ክትፍውሶ ይክኣል? ስለዚ ቅኑዕ መረዳእታ ወይ diagnosis ሓምሳ ሚእታዊት ናይቲ መስርሕ ይኸውን:: ትካላትን ኩባንያታትን እውን ብወገነንRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (4ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ ኣብ ዝሓለፈ 3ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባቶ’ም በዚ ስርዓት ሓንጎሎም ዝተሓጽቡ’ሞ፡ እቲ ባህርያዊ ትዕድልቶም ዝኾነ ህዋሳቶም ለሚሱ፡ ብዓይኒን ቀልብን ሓጸብቶም ዝነብዑን ዝሕጎሱን ዓይነት ኣሳሰይቲ ኣሕጽር ኣቢለ ገሊጸ ነይረ። እዞም ዓይነት ደገፍቲ’ዚኦም ወላ’ውንRead More →

‘ባጤራ ዓያሱ’ ኣክሊል ሃይሉ ወዲ ሰብ ተባላሓታይ’ዩ። ጸገም ወይ ሽግር ከጓንፎ ከሎ መፍትሒ የናድየሉ። ዳርጋ ኩሎም ምህዞታት ኣብ ኣብ ሽግራት ተሓንጊሮም’ዮም ዝመጹ። ቀደም ብዘበን ኢኒ-ኢኒ (ሕምባሻ ከሎ እምኒ) ሓደ ኣትክልቲ ገደና የፍሪ፡ እቲ ኻልእ እኽሊ። ገለ ኸኣ ናይ ኢድ ክእለት ይህልዎ ማሕረሻ የትብዕ – ይሓጉድ። ስለዚ እቲ ሓደ ዘይብሉ ካብቲRead More →

ላም ፍርቂ ጎና ኣይትዓብር፡ ፍርቂ ጎና ኣይትሃጥር። እትውለደሉ ቦታ ወይ ስድራ ወይ ዓሌት ኣይትመርጽን። ብምርጫኻ ‘ተዝኸውን ኔሩ መብዛሕትና ካብ፥ እንዳነገስታት፡ ወይ ካብ ሃብታማት፡ ስሙያት፡ ሰብ ዝና ክንውለድ ምመረጽና። ሒደት ለባማት’ውን ኣይሰእኑን ካብ፥ ፈቃራት፡ ለዋሃት፡ ሕያዎት፡ ሃያባት ክፍጠሩ ዝመርጹ። እግዚኣብሄር ከምቲ ጽቡቕ ድሌቱን ፍቓዱን ንነፍሰወከፍና በቲ ናቱ መደብ፡ በቲ ዝዓደለና ተፈጢርና’ሎና።Read More →