ሪሒብ ልቦናን ምትዕጽጻፍን ዝጠልብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ሰዓተይ ‘የ ኣብ ቦታ ኣኼባ ተረኺበ። መደብ ብሰዓቱ ክጅመር ይኽእል ኢዩ ዝብል ትጽቢት ግና ኣይነብረንን። ከም ኣዋድቓ ዒባ ዘርጠብ ዘርጠብ ምባል ከም ባህሊ ኣታኣታቲናዮ ኢና። ሩሑቕ ከይከድን ኣብ መርዓ “ መርዑት ኣትዮም ዶ?” እንዳበልካ ዘሎ ሰሓቦ ጉቶቶ ንግዜ ዘሎና ሚዛን ገና ኣይተዓረየን። ሎሚRead More →

  ኣባ ተኽሚካኤል ተወልደ “A fundamental change is needed. A change in our thinking, in our system and the way we do things, but more importantly a genuine personal penitence.” Abba Teklehaymanot.Read More →

ኹርኳሕ ዶ ዋላስ ፍታሕ ኣኽሊል ሃይሉ እቲ ኣብ መወዳእታ ክትበጽሖ እትደሊ ሸቶ ከይመደብካ ምብጋስ ዕዳ እዩ። ገሊኡ ኣብ ዘለዎ ‘ጋም-ማን’ እናበለ ዘስለጠ ይመስሎ፤ እቲ ኻልእ ከም ኣብ ዓውዲ ዘሎ ብዕራይ ኮለል ክብል እንትወዓለ ነዊሕ ዝተጓዕዘ ኮይኑ ይስምዖ። ኣብ መድበለ ገጽ (Facebook) ዝግዕር፡ ወይ ኣብ ፓልቶክ “ግደፉኒ ኣይትሓዙኒ” እናበለ ብዓቢ ወኒRead More →

What Went Wrong?: The Eritrean People’s Liberation Front from Armed Opposition to State Governance A Personal Observation Occasional Paper by Paulos Tesfagiorgis November 23, 2015 OVERVIEW This paper discusses how the Eritrea People’s Liberation Front evolved from a liberation front (1971-1991), into a highly successful organization with clear social andRead More →

ኣየ ‘ጎብየ’፡ ትጎዪ ኣብዘይጉየ ኣኽሊል ሃይሉ “ሓምሳ ኣእዱግ መራሒኦም ኣንበሳ፡ ዳርጋ ኣናብስ፡ ሓምሳ ኣናብስ መራሒኦም ኣድጊ ድማ ኣእዱግ” ዝብል ብሂል ቀዳሞት ኣገዳስነት ብሉጽ መሪሕነት የመላኽት። ሃገር ልዕሊ መራሒኣ ክትዓርግ፡ ክትሰርር ወይ ጸብለል ክትብል ኣይትኽእልን። ንላዕሊ ‘ተበለ ንላዕሊ ትብል፡ ንታሕቲ ‘ተበለ ድማ ባይታ ትዘብጥ። መሪሕነት ልዑል ስነ-ሓሳባዊ ብቕዓት ዝሓትት ጻውዒት’ዩ። ናይ’ቲRead More →

Dr. Berhe Habte-Giorgis adds his voice to those who have been telling the truth about Eritrea and advocating for a systemic change. He is right that Eritreans should stop making excuses and face the harsh reality that Eritrea is going under if we don’t change course. His call for forgivenessRead More →