ኣኸዛ’ያ ክትእውጅ: ኪሮስ ዮውሃንስ

ኸዛ’ያ ክትእውጅ

ከም ጎመራ ሓዊ
ኣብ ውሽጢ እቲ እምባ
ዘሕመሕም

ተምሳል ማህጸን ኣደ
ንብዓት ጸንቂቁ ሓዊ ምስ ተፍኤ
ጸላም ሓሊፉ ኢልካ
ወጋሕታ ኣይትጸበ
ትማሊ እውን እኮ ሽግ ማህጸና’ዩ
ቃልቃል ኢሉ ናጽነት ዝወለደ

ትሕቆን ኣላ እታ መሬት
ሕጂ እውን ትወልዶ ኣለዋ
ቅልውልው ከተብል ነቲ ዘቕለውለዋ
ምረታ ሕሰማ ንግዳም እንተተፊኣቶ
ኣብ ቅድሚኣ ትዕንን ዝብልሲ ኣዲኡ ዝረገመቶ

እሞ ኸኣ ባጫ በቲ ብቁሊ ማህጸና
ከመይ ክትጸሞሞ ከመይ ክጾሮ ዝባና
እሞ ኸኣ ባጫ በቶም ብሉጻት ደቓ
ንሕብስቲ ዲዩ ነይሩ ንልግሲ ቛሬጣ?

ተወዲእዋ’ዩ ሎምስ ኣኸለ በቓ!
ከተጨንቖ ጀሚራ ነቲ ዘጨነቓ
ትጽመሞ ዶ ትብልዋ ክሳብ ጉንበት ሓምለ
ኣኸዛ ኢያ ክትእውጅ ክራማት ከየርከበ

ኪሮስ ዮውሃንስ

Print Friendly, PDF & Email